• Home / ROBOTICS & AUTOMATION CHAPTERROBOTICS CHAPTER

Robotics and Automation Chapter

 

2019 Committee:
Position Candidate e-Mail
Chair Wang Han hw@ntu.edu.sg
Vice Chair Foong Shao Hui foongshaohui@sutd.edu.sg
Secretary Lin Wei wlin@simtech.a-star.edu.sg
Treasurer Wang Dan Wei dwwang117@hotmail.com; EDWWANG@NTU.EDU.SG
Committee Members Marcelo Ang mpeangh@nus.edu.sg
Domenico Campolo d.campolo@ntu.edu.sg
GE Shuzhi samge@nus.edu.sg
Hu Guoqiang gqhu@ntu.edu.sg

 

2018 Committee:
Position Candidate e-Mail
Chair Wang Dan Wei dwwang117@hotmail.com; EDWWANG@NTU.EDU.SG
Vice Chair Marcelo Ang mpeangh@nus.edu.sg
Secretary Foong Shao Hui foongshaohui@sutd.edu.sg
Treasurer Wang Han hw@ntu.edu.sg
Committee Members Domenico Campolo d.campolo@ntu.edu.sg
GE Shuzhi samge@nus.edu.sg
Lin Wei wlin@simtech.a-star.edu.sg
Hu Guoqiang gqhu@ntu.edu.sg