Photonics Chapter

To know more about Photonics, please visit here.

2018 Committee
Position Name e-Mail
Chair SHUM Ping  shum@ieee.org
Vice Chair LIU Linbo  liulinbo@ntu.edu.sg
Secretary SHAO Xuguang  XGShao@ntu.edu.sg
Treasurer ZHOU Junqiang  zhou0103@e.ntu.edu.sg
HU Juan Juan  jjhu@i2r.a-star.edu.sg; hjuanjuan@gmail.com
WANG Qijie  wei.lei@ntu.edu.sg
WEI Lei  qjwang@ntu.edu.sg