• Home / Nanotechnology Chapter

Nanotechnology Chapter

To know more about Nanotechnology, please visit here.

2018 Committee
Position Name e-Mail
Chair TAN Cher Ming  cherming@ieee.org; ecmtan@ntu.edu.sg
Vice Chair Terence K. S. WONG  ekswong@ntu.edu.sg
Secretary ZHANG Dao Hua  edhzhang@ntu.edu.sg
Treasurer K. RADHAKRISHNAN  eradha@ntu.edu.sg
Committee Members LI Wei  liwei9981@gmail.com
MIAO Jianmin  mjmmiao@ntu.edu.sg
XIA Xin