• Home / Industrial Electronics Chapter

Industrial Electronics Chapter

To know more about IEC, please visit here.

2019 Committee
Position Name e-Mail
Chair Xie Wenxiang  wxxie@ieee.org
Vice Chair Zhang Jingbing jbzhang@ieee.org; jbzhang2008@gmail.com
Secretary Jiang Lijun jiang_lijun@rp.edu.sg; jianglijun1998@yahoo.com
Treasurer Li Zheng Guo ezgli@i2r.a-star.edu.sg
Committee Members Cai Wenjian ewjcai@ntu.edu.sg
Luo Fang Lin fanglinluo@gmail.com
Wen Changyun ecywen@ntu.edu.sg
Zhu Xing zhuxing@hotmail.com

 

2018 Committee
Position Name e-Mail
Chair ZHU Xing  zhuxing@hotmail.com
Vice Chair XIE Wenxiang   wxxie@ieee.org
Secretary LUO Fang Lin  luofanglin@ahu.edu.cn
Treasurer JIANG Lijun  jiang_lijun@rp.edu.sg; jianglijun1998@yahoo.com
Committee Members CAI Wenjian  ewjcai@ntu.edu.sg
LI Zheng Guo  ezgli@i2r.a-star.edu.sg
WEN Changyun  ecywen@ntu.edu.sg
ZHANG Jing Bing  jbzhang@ieee.org; jbzhang2008@gmail.com