• Home / Circuits and Systems Chapter

Circuits and Systems Chapter

To know more about CIS, please visit here.

2019 Committee
Position Name e-Mail
Chair Lin Zhiping ezplin@ntu.edu.sg
Vice Chair Chong Kwen Siong kschong@ntu.edu.sg
Secretary Lee Jun Wei jwlee@ntu.edu.sg
Treasurer Wang Yi estelle.ywang@gmail.com
Committee Members Arindam BASU arindam.basu@gmail.com
Do Anh Tuan doat@ime.a-star.edu.sg
FONG Xuanyao kelvin.xy.fong@gmail.com
XU Saihua shxu@ntu.edu.sg

 

2018 Committee
Position Name e-Mail
Chair CHONG Kwen Siong  kschong@ntu.edu.sg
Vice Chair GWEE Bah Hwee  ebhgwee@ntu.edu.sg
Secretary LEE Jun Wei  jwlee@ntu.edu.sg
Treasurer WANG Yi  estelle.ywang@gmail.com
Committee Members Arindam BASU arindam.basu@gmail.com
FONG Xuanyao  elefongx@nus.edu.sg
MA Fan Yung  arindam.basu@gmail.com
XU Saihua  shxu@ntu.edu.sg